Тренировъчна школа Доставки – Управление на покупките

Приключило

1 март 2018

София

Тренировъчна школа Доставки – Управление на покупките

Дата:

1 март 2018, четвъртък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, бул. Черни връх 31

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, +359 88627735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Модул II от Тренировъчна школа Доставки

Обучението ще се проведе:

В София на дати: 1.3.18; 30.10.18

В Пловдив на дати: 22.6.18; 3.11.18

В Русе на дати: 13.11.18

Теми:

Организиране на търг. Начини за събиране на информация. Критерии за избор на доставчик и суровини. Структуриране на запитванетоза оферта.  Анализ на офертите. Оценка на риска. Диверсифициране на покупките. Сили на Портър. Възвращаемост на инвестициите.

Подробна програма:

1.        Критерии за гладък процес на доставки и работа. Критерии за избор на доставчици и подизпълнители. Анализ на потребностите. Цикличност и сезонност.

2.        Необходимост от материали и услуги. Оценка на текущата ситуация и идентифициране на проблемни зони. Оценка на бъдещото търсене на стоки, материали и услуги. Изчисляване на оптималното количество и време за доставка. Предвиждане на резултата от покупката. Нови продукти. Търсене на иновативност и възможности за повишаване на конкурентноспособността.

3.        Начини за събиране на информация. Структуриране на информацията в папки и директории. Конфиденциалност. Бази данни. Лични данни и работа с класифицирана информация. Алтернативни и потенциални доставчици и материали.

4.        Изготвяне на документация за търг. Структура на запитването за оферта. Срокове и бланки за офериране. Конфиденциалност. Възможности за допълване на заданието по време на стартирал търг. Поведение по време на търг.

5.        Отваряне на офертите. Сравняване на офертите. Изискване на допълнителна информация от доставчик. Анализ на офертата спрямо планирания очакван резултат. Съвместимост с бюджета. Координиране с вътрешните клиенти. Изготвяне на становище за избор на доставчик. SWOT анализ. Оценка на риска. Диверсифициране на покупките. Сили на Портър. Възвращаемост на инвестициите.

6.        Класификация на стоките по Митническата тарифа. Земеделски и индустриални стоки. Акцизни стоки. Забрани за транспортиране на стоки. Ембарго.

7.        Сертифициращи организации. Видове сертификати за различните стоки. Международни стандарти за код на стоките. Опаковка и етикетиране. Сортиране, транспортиране и съхранение на различните типове стоки. Чупливи стоки. Луксозни стоки – ограничения при транспортирането.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.