Семинар за защитата на личните данни – GDPR

Приключило

20 април 2018

София

Семинар за защитата на личните данни – GDPR

Дата:

20 април 2018, петък

Час:

09:00 - 14:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Training Academy, София, Бул. Витоша 19

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Training Academy

За събитието

GDPR НЕ е само за онлайн търговци, то касае абсолютно всички фирми, затова обучението е фокусирано конкретно към малки и средни компании (от 10 до 250 души) в сектор производство, транспорт, индустрия и земеделие.

На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation). Ако съхранявате каквито и да било данни за клиентите и партньорите си, трябва да се съобразите с изискванията на новия регламент. General Data Protection Regulation (или Общ регламент относно защитата на данните) ще засегне всяка организация в ЕС, която съхранява лични данни, както и всеки един бизнес в рамките на ЕС. Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от общия оборот на организацията или до 20 млн. евро).

Изискванията на ЕС за съхранение на лични данни, въведени с GDPR, са свързани с организационни и технологични мерки, както и с мерки за съхранение на информацията, вкл. въвежда се изискването определени типове организации да назначат Служител по защита на данните (DPO – Data Privacy Officer). Организациите трябва да разполагат с подобна позиция или като член от персонала, или под формата на външен консултант. Служителят по защита на данните ще отговаря за съобразността с изискванията на регламента, ще консултира въвеждането на нови такива и ще консултира кога и как трябва да бъде осъществено оценяване на степента на важност на личните данни. Той ще бъде и лицето за контакт с националните органи за защита на личните данни.

Семинара е безплатен по програмата на КНСБ за всички малки и средни фирми (от 10 до 250 души) от сектор производство, транспорт, индустрия и земеделие.