Семинар във Варна „Регламент за защита на личните данни GDPR“

Приключило

27 март 2018

Варна

Семинар във Варна „Регламент за защита на личните данни GDPR“

Дата:

27 март 2018, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Черно море, зала 1 - Варна, Варна

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в семинар във Варна на тема:

ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR

27.03.2018 г. в гр. Варна начало: 09:30 ч.- 13 ч.
Място на провеждане: хотел Черно море, зала 1 – Варна

Лектори:

Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е първата (вероятно и единствен към момента) правна кантора в България, сертифицирана от Международна организация по стандартизация (ISO), във връзка с предоставянето на комплексна пакетна услуга в сферата на защита на личните данни (ЗЛД).

Николай Цветанов – Съдружник
Адв. Цветанов притежава 10 годишен опит в сферата на IT, медии и телекомуникации и оглавява екипа на „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни.
Като ръководител на екипа, адв. Цветанов организира и провежда периодични обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, чиято цел е запознаване не само с правната уредба в сферата, но и с практическото й приложение.
Освен предлаганите обучения, адв. Цветанов, заедно с останалите членове на екипа, участва в редица неправителствени организации, като инициира активността на Адвокатското дружество за съдействие по отношение на имплементирането на новите регулации и разясняването им на бизнеса в България, включително Общия регламент за защита на личните данни, който ще замени сега действащата Директива от 1995 г.

Румяна Руменова Йорданова – адвокат в адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ с опит в областта на защита на правата на човека и дигиталното право. Румяна е завършила право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като по време на обучението си е член на редица пилотни проекти свързани със защита на основните права, вкл. защитата на лични данни и правото на информация.
Адв. Йорданова е представител на Адвокатското дружество в работни групи за защита на личните данни на различни неправителствени организации и участва в провеждането на практически-насочени обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, дигиталното право и новите правни положения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)
За предоставяне на най-актуална информация на клиентите на Адвокатското дружество, адв. Румяна Йорданова, заедно с колегите от екипа редовно участва и посещава семинари и конференции, с основен акцент по темите относно защитата на личните данни, както у нас, така и в чужбина, включително в началото на тази година адв. Йорданова взе участие в 11-тата ежегодна Конференция за компютри, сигурност и защита на личните данни (CPDP), която се проведе на 24-26 януари в Брюксел, Белгия, организирана от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Включени теми:

Какво представляват личните данни. Преглед на правната рамка.
Какво ще промени реформата. Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“; Задължения и отговорности на администратора и обработващия.
Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание;
Как може да се иска и удостовери „Валидно съгласие“;
Проверките от КЗЛД до сега – практика по текущия Закон за защита на личните данни.
НОВИ МОМЕНТИ“ от GDPR:
Oтпадане на регистрационния режим;
Лице по защита на личните данни (DPO);
Правото да бъдеш забравен;
Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат;
Валидно съгласие за обработване;
Санкциите по GDPR;
Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 20.03.2018 г.

В цената на полудневното обучение са включени: лекции, кафе пауза, материали
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение за защита личните данни.
Сертификатът удостоверява, че сте присъствали на съответното обучение по съответната тема.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия.

Възможна е корекция на датат при непредвидени обстоятелства, за което ще бъдете информирани своевременно.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net

ЦЕНИ
За един участник – 125 лв. без ДДС или съответно 150 лв. с вкл. ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 115лв. без ДДС или съответно 138 лв. с вкл. ДДС

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56