Семинар „ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

Приключило

14 януари 2019

София

Семинар „ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”

Дата:

14 януари 2019, понеделник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Бест Уестърн Сити”, София, ул. “Стара планина” 6

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На  семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Приетите изменения в АПК предизвикаха множество дискусии и противоречия, като на 13 септември Народното събрание отхвърли наложеното от президента вето върху промените.

На семинара ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

Ще бъде представено и съотношението на промените в Административнопроцесуалния кодекс с последните промени в ГПК. Ще бъде направен и критичен преглед на измененията и допълненията в двата процесуални закона.

На семинара ще бъде разгледана и времевата графика на влизане в сила на изменените разпоредби.

 

Сред важните промени в Административнопроцесуалния кодекс са промените относно:

– Призоваването

– Подведомствеността и подсъдността

– Страните, представителството и съобщенията по делата

– Новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела и доказателствената тежест

– Новите правила в касационното производство

– Административния договор и споразумение

– Издаването на ИАА

– Предметът на съдебната проверка

– Тежестта на доказване

– Административнонаказателни производства за неизпълнение на разпоредбите на АПК

– Подсъдността по специалните материални закони

Лектор на семинара е съдия ЛЮБКА ПЕТРОВА – Заместник-председател на Административен съд София – град.