Семинар „Презентационни умения“

Приключило

2 април 2018

София

Семинар „Презентационни умения“

Дата:

2 април 2018, понеделник

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

Обучението е предназначено за специалисти и служители, в чиято ежедневна работа се налага да правят презентации и комуникират активно с клиенти. Участниците ще получат познания за стъпките при изготвяне на презентация, какви са основните елементи в съдържанието и как да се преборят със сценичната треска.

Освен теоретична част, обучението се състои и от практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението. Презентацията се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Програма

Междуличностна комуникация.
Специфика на възприемането при възрастните.
Четирите аспекта на посланието.
Вербална и невербална комуникация, език на тялото.
Подготовка на презентацията
Анализ, цели и структура
Кой от какво се интересува?
Анализ на публиката
Видове аудитория и нейната динамика.
Модифициране на вашия стил на презентиране към типа аудитория
Изграждане на доверие и хармония с аудиторията
Планиране на времето
Планиране и структуриране на съдържанието
Подреждане на аргументите според тяхната тежест за постигане на оптимален ефект. Планиране на отделните етапи
Структуриране на презентацията
Как да открием и закрием презентацията
Представяне на основните тези в първите минути
Придържане към посланието и поддържане на фокус през цялата презентация
Изработване на визуалните средства
Правила за оформяне
Слайдове, флипчарт и други
Работа с визуални помощни средства
Управляване на вниманието
Личното поведение
Личен имидж – възприятие и идентичност
Създаване на силно и позитивно първо впечатление
Език на тялото: позиция, жестове, контакт с очи, глас
Използване на езика на тялото за създаване на въздействие
Важността на контакта с очи
Ефективно използване на гласа
Осъзнаване на значението на гласа
Техники за контрол на гласа
Използване на гласа за създаване на въздействие
Да говорим с увереност
Как да се справяме с нервността?
Ползата от сценичната треска
Стратегии за критичните моменти
Как управляваме деликатните моменти и вниманието?
Как да се справяме с “аварии”.
Пречещи фактори
Трудни участници на срещата или презентацията
Справяне с въпроси и възражения
Оценка и анализ на презентацията и срещата
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе -паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.