Семинар „Основни принципи на трансферното ценообразуване“

Приключило

5 юни 2018

София

Семинар „Основни принципи на трансферното ценообразуване“

Дата:

5 юни 2018, вторник

Час:

9.30 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

5 юни 2018 г., 9.30 – 15.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

I. Основни източници на правила в трансферното ценообразуване:

СИДДО (чл. 9, чл. 10 – чл. 12). Вътрешно българско законодателство.
Наръчникът на ОИСР – съществено изменен през 2017 г.
BEPS.
Съдебна практика.
ІІ. Принципът на независимите пазарани отношения (arm’s length principle):

Интерпретация на принципа на независимите пазарани отношения след последните активности на ОИСР и Европейската комисия.
Свързани лица.
Консолидираната корпоративна база – CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), и принципът на независимите пазарни отношения.
ІІІ. Методи за трансферно ценообразуване:

Описание на методите.
Избор на най-подходящ метод.
ІV. Функционален анализ:

Цели на функционалния анализ.
Анализ на функциите, активите и риска.
Функционалният анализ и изборът на метод за трансферно ценообразуване.
Класификация на свързаните лица в глобалната верига от доставки.
V. Сравнителен анализ:

Значение на сравнителния анализ и фактори, влияещи върху съпоставимостта.
Как да постъпим при липса на съпоставима информация.
Източници на информация за съпоставим анализ – internal/external comparables, foreign comparables.
VІ. Заключителна част.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.