Семинар „Облагане с ДДС на сделки с международен елемент“

Приключило

20 май 2019

София

Семинар „Облагане с ДДС на сделки с международен елемент“

Дата:

20 май 2019, понеделник

Час:

09:30 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

20 май 2019 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

І. Общи правила в облагането с ДДС.

Същност и основни характеристики на ДДС.
Обект и субект на облагане с ДДС.
Обхват на ДДС – доставка на стока и услуга за ДДС цели.
Облагаеми и освободени доставки.
Данъчна ставка.
Данъчно събитие.
Данъчна основа.
Данъчен кредит – общи постановки.
Данъчен кредит – видове данъчен кредит.
Място на изпълнение и лице, платец на данъка.
ІІ. Основни моменти в облагането с ДДС на сделки с международен елемент.

ДДС – данък върху потреблението.
Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на стоки.
Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на услуги.
Методи за събиране на данъка в държавата на потреблението.
ІІІ. Стоки.

Износ и внос – лице, вписано като „износител“; внос, част от инвестиционен проект; внос, следван от ВОД.
Вътреобщностни доставки и придобивания – особености; изискуемост на данъка; място на изпълнение; вътрешен трансфер.
Тристранни операции – същност; ефекти; особености; възможни проблеми.
Вериги от доставки.
Казуси за групова дискусия.
ІV. Облагане на услуги с международен елемент.

Място на изпълнение – изключения; проверка на качеството на получателя.
Самоначисляване.
Казуси за групова дискусия.

 

Цена 170 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.