Семинар „Новият Закон за платежните услуги и платежните системи“

Приключило

14 май 2018

София

Семинар „Новият Закон за платежните услуги и платежните системи“

Дата:

14 май 2018, понеделник

Час:

09.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

14 май 2018 г., 09.00 –12.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а

Лектори: Александър Костов, ръководител екип, дирекция “Методология и финансови пазари”, БНБ; Красимир Кръстев, главен експерт, дирекция “Платежен надзор”, БНБ

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

09.00 – 10.30 ч. – Част 1

Новостите в Закона за платежните услуги и платежните системи, произтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар (PSD2).
Изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.
Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи по отношение на платежната сметка за основни операции и предстоящото влизане в сила на изискванията във връзка с прозрачността и съпоставимостта на таксите, свързани с платежна сметка.

10.30 – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. – Част 2

Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно мерките за сигурност за операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, за платежните услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.
Изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.
Изискванията на Указанието за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018 г.).
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и  кафе пауза.