Семинар “Нови моменти в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 г. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС“

Приключило

19 септември 2018

София

Семинар “Нови моменти в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 г. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС“

Дата:

19 септември 2018, сряда

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

19 септември 2018 г., 10.00 –14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

 Програма:

Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС:
Отпадането на описа на налични активи.
Изменения в задълженията и документите във връзка с регистрацията.
Отмяна на задължението за обезпечение по чл. 176а и чл. 176б от ЗДДС.
Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване.
Регламентиране на документите за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечения за горива, защото купуват за собствено потребление.
Други промени:
Отпадане на изискването за печат на всички приложения към ППЗДДС;
Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи;
Изменения, свързани с инвестиционно злато.
Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС:
Интернет търговия и услуги по електронен път;
Особености от гледна точка на ЗДДС на добива и търговията с криптовалути.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и  кафе-пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.