Семинар „Мотивация на персонала“

Приключило

13 декември 2018

София

Семинар „Мотивация на персонала“

Дата:

13 декември 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 029515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

13 декември 2018 г., 9.30 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Росен Йорданов

Икономиката в информационното общество, в което работим, е много по-различна от икономиката на индустриалното, в което са живели и работили хората преди. Тогава защо прилагаме психологията на индустриалната епоха в ерата на информационното общество!?

Курсът е базиран на няколко основни тези:

Работата със служителите е за предпочитане пред търсенето им

Съвременните тенденции и анализи на трудовия пазар в България еднозначно показват сериозни дефицити на специалисти в редица сектори на икономиката и на работна ръка като цяло. В същото време фирмите продължават да прахосват с лека ръка огромни средства, време и усилия за набиране на нови служители, вместо да отделят значително по-малко, за да развиват и стимулират умно човешкия „капитал“, с който вече разполагат. В този смисъл ефективното управление на мотивацията на служителите не е психологичен „лукс“, а първостепенна, икономически обоснована необходимост.

Теорията за „моркова и тоягата“ не работи ефективно днес

Малцина са тези компании, в които се мисли, а още по-рядко се действа отвъд принципа, че поведението на служителите може да се обяснява и определя извън прилагане на стимули и рестрикции. Нещо повече, сега, когато трудовият пазар е буквално „остърган“ откъм качествени кандидати, се залага повече на стимулите и то основно на възнагражденията под всякакви форми. И въпреки това винаги има някой, който може да даде повече, което прави този подход неефективен, а придържането към очевидния анахронизъм, че деловото поведение на хората се варира според „моркова и тоягата“, твърде разточително и губещо за работодателите.

„Едно е да наемеш, второ е да задържиш, а трето и четвърто е да накараш хората да работят всеотдайно“

От собствен опит, вероятно мнозина няма да спорят, че в повечето фирми битува максимата, че „Добрите заплати, давани навреме, могат да накарат повечето хора да искат да заработят при тях, да останат на работа или да я вършат ангажирано и качествено“. Също така няма и да отрекат, че данните и наблюденията им показват, че въпреки тези мерки текучеството не намалява, а хората не подобряват осезаемо качеството на своята работа. Това е така, защото има значителна разлика във влиянието и съотношението на факторите, които мотивират нашите избори и решения, когато търсим нова работа, когато искаме да продължим да работим в дадена фирма или когато искаме и даваме най-доброто от себе си в дадена работа.

Вътрешната мотивация е по-силна от външното стимулиране!

Когато правим нещо за себе си или за любимите и важни за нас хора,  ние го правим с желание, старание и отдаденост, продиктувано изцяло от вътрешните ни потребности и цели. Когато вършим неща, които разпалват любознателността ни, които ни харесват, в които ни бива, ние работим с удоволствие и майсторство. Въпросът е може ли да доближим представянето на служителите до тези нива на мотивация и компетентност, за които всеки работодател би мечтал. Може ли да превърнем този индивидуален „капитал“ в „ресурс“ на бизнес организациите. Простият отговор е, че да, ако приоретизират усилията и уменията за разгръщане на вътрешната мотивация на служителите.

Предназначение на курса:

Среден и висш ръководен персонал на големи бизнес структури;
Управители на малки и средни компании;
Административни и HR ръководители;
Организазионни психолози и специалисти по човешки ресурси.
В резюме, курсът ще предложи нова гледна точка към чувствителни теми, касаещи актуалните тенденции на пазара на труда в България и по-конкретно по въпросите за все по-осезаемия дефицит на кадри и текучеството на качествени специалисти. Също така ще бъдат представени подходи и идеи за намиране на ефективни решения по проблеми, свързани със задържането на персонала, повишаването на удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите. Може би най-голямото достойнство на курса е, че концепциите и методите са изпитани успешно в реалната консултантска практика на водещия през послените четири години в български условия, което е гаранция за тяхната приложна стойност.

Цели на обучението:

Повишаване на компетентността за съвременно разбиране на трудовата мотивация в България;
Разширяване на психологичната култура и знанията за значението и влиянието на различните стимули и мотивационните процеси;
Разбиране за ролята на мотивацията като стратегически ресурс на управлението в осъществяването на политики за ефективното развитие на организацията;
Запознаване с принципите за системен анализ на мотивационните фактори;
Придобиване на компетенции за въздействие върху удовлетвореността и ефективността на групово и индивидуално ниво;
Развиване на умения за прилагане на алтернативни техники и стратегии за профилактика на слаба ангажираност на служителите;
Кризисни умения за неутрализиране на проблеми, свързани с текучеството на персонал.

Интерактивният метод на обучение:

Програмата включва обстойно теоретично изложение, богато методическо съдържание (по-голямата част са авторски материали и емпирични разработки), примери и практически казуси. Тя е насочена към изграждането на система от практически знания и умения за ефективно решаване на реални проблемни ситуации в бизнес организациите. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.

Основни теми – съдържание:

Теоретични и практически „конфликти“ в мотивационните политики на  организациите в България;
Актуални тенденции и ключови проблеми, свързани с неефективното управление на мотивационните процеси;
Типология на мотивационните фактори в работата;
Функционално значение на мотивационните фактори;
Основни методи за индивидуално и групово въздействие;
Методи за диагностика на мотивационните фактори и процеси;
Техники за анализ на удовлетвореността;
Политики за устойчиво развитие на благоприятна мотивираща фирмена среда и култура;
Психологични умения и техники за укрепване на привързаността и стимулиране на индивидуалното представяне на служителите.
Мерки за кризисна интервенция при текучество и ерозиране на мотивацията за работа.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 180 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.