Семинар „Командироване на работници в ЕС“

Приключило

20 ноември 2018

София

Семинар „Командироване на работници в ЕС“

Дата:

20 ноември 2018, вторник

Час:

10.00 - 15.15

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

20 ноември 2018 г., 10.00 –15.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Зорница Димитрова, данъчен адвокат

Програма

Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
Очаквани промени в директивата.
Специални правила за международните шофьори.
Практика на Съда на ЕС и на българските съдилища по прилагане на директивата.
Прилагане на Директива 96/71/ЕО в България. Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2017 г.
Ред за командироване – допълнително споразумение или командировъчна заповед.
Заплащане при командироване – трудово възнаграждение или дневни командировъчни пари.
Уговаряне на пътни и квартирни пари.
Определяне на приложимо законодателство – Регламент (ЕО) № 883/2004. Основно правило и изключения.
Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО (редакция, в сила от 1 януари 2017 г.).
Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе пауза и обяд – кетъринг „Мати Ди“

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.