Семинар „Командироване на работници в ЕС“

Приключило

3 юли 2018

София

Семинар „Командироване на работници в ЕС“

Дата:

3 юли 2018, вторник

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

3 юли 2018 г., 10.00 –15.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Зорница Димитрова, данъчен адвокат

Програма

Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави – членки на ЕС, и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
Обмен на информация между държавите членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.
Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО (редакция, в сила от 1 януари 2017 г.).
Промените в чл. 6а от КСО, в сила от 01.01.2018 г.
Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе пауза и обяд – кетъринг „Мати Ди“

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.