Семинар „Длъжностни лица по защита на личните данни – изисквания и отговорности“

Приключило

23 април 2018

София

Семинар „Длъжностни лица по защита на личните данни – изисквания и отговорности“

Дата:

23 април 2018, понеделник

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

ProjectLab, зала “Роял”, София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 2

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

23 април 2018 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 2, зала “Роял”, ProjectLab

І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните данни.
Характеристика на длъжностното лице по защита на данните съгласно  чл. 38 от Регламента.

Задачи на длъжностното лице по защита на данните съгласно чл. 39 от Регламента:

1. Преглед на правните основания за обработване на личните данни, включително въз основа на съгласие на лицата.
2. Документиране и отчетност.
3. Информираност на субектите на данните и прозрачност на обработването.
4. Практическо упражняване на права от субектите на данните.

ІІ. Техническа част – Слави Танкеин, съосновател на Международен правен център – ILAC, юрист, експерт по информационна сигурност.

Управление на риска по отношение на защитата на личните данни.
Приемане на план за действие за въвеждане на определени технически и организационни мерки.
Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни:
Създаване на кризисен център

Технологични решения:

Data Encryption;
Data Anonymization;
Tokenization;
Intrusion Prevention System – IPS (Система за предотвратяване на проникване);
Intrusion Detection System-IDS (Система за откриване на проникване).

Цена  120 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.