Семинар „ДДС правилата за недвижими имоти и услуги, извършвани по електронен път“

Приключило

19 април 2018

София

Семинар „ДДС правилата за недвижими имоти и услуги, извършвани по електронен път“

Дата:

19 април 2018, четвъртък

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

19 април 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат

Програма на семинара:

І. Уводна част

Система и йерархия на източниците на право, свързани с ДДС.
Основно правило за място на изпълнение при доставка на услуги.
Какво е „постоянен обект“ и как наличието му променя ДДС третирането на една доставка.
Релация между понятията за „постоянен обект“ (ЗДДС) и за „място на стопанска дейност“(ЗКПО) и защо е важно това понятие да не се смесва с понятието за „място на стопанска дейност“, употребявано в преките данъци.
 

ІІ. Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, в сила от 01.01.2017 г.

Цел и естество на специалното правило.
Анализ на определението за недвижим имот и неговите елементи.
(Не)приложимост на българскато вещно право.
Какво означава една услуга да има „достатъчно пряка връзка“ с недвижим имот.
Услуги, попадащи под специалната уредба.
Услуги, непопадащи под специалната уредба.
Пакетни услуги, комплексни договори, връзка с два или повече имота и други.
Връзка между специалното правило и понятието „обект за ДДС цели“.

ІІІ. ДДС третиране при облагане на доставките на услуги, извършвани по електронен път. Съкратено обслужване на едно гише (режим Mini one-stop-shop „MOSS“ )

Анализ на т.н. режим „Съкратено обслужване на едно гише“ – „MOSS“ от гледна точка на европейското законодателство и с оглед предстоящата цялостната ДДС реформа на ниво Европейски съюз.
Анализ на режима „Съкратено обслужване на едно гише“ – „MOSS“ от гледна точка на текущото му прилагане в България при облагане на доставките на далекосъобщителни, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.
Място на изпълнение на доставките при MOSS.
Задължение за регистрация при доставка на посочените услуги.
Администриране на възникващите задължения при MOSS.
Одобрени промени, които влизат в сила от 01.01.2019 г.
Одобрени промени, които влизат в сила от 01.01.2021 г.

ІV. Заключителна част

Предстоящата реформа на ДДС правилата в Европейския съюз.
Очертаване на кръга от дейности, които ще бъдат обхванати в близко бъдеще от т.н. режим „Обслужване на едно гише“ (One Stop Shop), връзката му със сега съществуващия режим „Съкратено обслужване на едно гише“ (MOSS).

Цена 170 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе -паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.