Семинар „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО“

Приключило

7 юни 2019

София

Семинар „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО“

Дата:

7 юни 2019, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л „BW Premier Collection City”, София, ул. „Стара планина” 6

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат детайлно разгледани актуалните проблеми на застраховането, като акцент ще бъде поставен  както върху имуществените застраховки и застраховки на финансови рискове, така и върху застраховки на професионалната отговорност.

 

Подробно представени ще бъдат особеностите, засягащи автомобилната застраховка „Каско“. В тази връзка разгледани ще бъдат основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение по имуществено застраховане, уредени в чл. 408 от Кодекса на застраховането. Специално внимание ще бъде обърнато и на застраховка финансов и кредитен риск. Детайлно разгледана ще бъде и практиката на съдилищата и задължителна практика на ВКС.

Застраховане на риска от възникване на деликтна отговорност също ще бъде акцент по време на обучението. В тази връзка разгледана ще бъде задължителната застраховка на професионалната отговорност за вреди на нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, експерт-счетоводители, на лица,  упражняващи медицинска дейност, професионална отговорност на туроператорите и др. Отново ще бъде представена и практиката на съдилищата и задължителна практика на ВКС.

Лектор на семинара ще бъде:

 

– СТЕФАН КЮРКЧИЕВ –  съдия в Софийски градски съд – Гражданско отделение