Създай своето _Място в Добрич

Приключило

16 авг. - 14 сеп. 2017

Добрич

Създай своето _Място в Добрич

Дата:

16 авг. - 14 сеп. 2017, сряда - четвъртък

Час:

16:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Свържете се с организаторите, Добрич

За контакти:

Нели Николаева Господинова, 0888242746, E-Mail

Организатори:

TheSpot

За събитието

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Добрич “_theSpot”_Място-то в Добрич ще бъде облагороден като част от проекта “_theSpot” в периода между 16 август и 14-ти септември.

Това ще се случи на база желанията, нуждите и препоръките на местните жители. За тази цел Ви каним да се присъединете към нас на 16 август и 29 – 31-ви август в упоменатото пространство, за да обсъдим Вашите идеи относно неговото подобряване. От 8-ми до 15-ти септември базирайки се на Вашите желания и предложения пространството ще бъде физически обновено като амбицията ни е заедно с Вас да (пре)създадем това прекрасно МЯСТО.

Етап 1: 16.08
Междинен етап 1: 17.08 – 28.08

Етап 2: 29.08 – 31.08
Междинен етап 2: 01.09 – 07.09

Етап 3: 08.09 – 15.09

Откриване: 16.09

Не се притеснявайте да ни потърсите за повече информация относно предстоящите събития.

The Spot е най-новият проект, иницииран от сдружение BG Бъди Активен, целящ да преобрази 10 градски пространства в различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито. Идеята се реализира за първи път в България и е вдъхновена от т.нар. PlaceMaking движение в Европа и САЩ, което предизвиква гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места.

Кандидатите, които ще се включат в проекта ще трябва да изградят добро партньорство с местната общност, да подпомагат организирането и провеждането на обществени обсъждания за споделяне на идеи, да информират местната общност за развитието на проекта, да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане на доброволен труд при изграждането на пространството.