Семинар „Работилница за екипи“

Дата:

18 - 19 апр. 2019, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за Бизнес Компетенции, Конферентна зала/ет. 4/оф.2, Конферентна зала, София, ул. Ангиста 6

За контакти:

Стоян Дренски, 02 8221070, E-Mail

За събитието

Как да разгърнете потенциала на своя екип?

Каква е вашата работна организация – екип или група?

Кои са качествата на ефективния екип?

Как да формираме, развием и актуализираме ефективността на екипа с промяна в целите, състава  и физическото  разпределяне на хората в различни географски локации?

Работилница за екипи е програма, съставена  от независими практически семинари, ориентирани към важните принципи и добри практики за организиране на успешен работен екип.

ЗА  КОГО  Е  ПРОГРАМАТА

За ръководители на екипи и членове на екипи с потенциал за поемане на отговорности за хората в екипа,
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ В РАБОТАТА НА РАБОТИЛНИЦАТА

Отвореният формат на работилницата дава възможност за регистрация в отделна тема или в повече от една тема в последователни дати от календара на програмата.
Продължителността на интензивния курс е два дни.
Продължителността на практическа сесия по отделна тема е един ден.
ТЕМИ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ СЕМИНАРИ В РАБОТИЛНИЦАТА

Двудневен интензивен семинар

Екипна ефективност – предизвикателства и решения за развиване на потенциала

Представя базови елементи от Работилницата за екипи – АBC на екипността, Мотивация на екипа, Карта на ценностите и Екипни норми.
Тренингът обхваща кратки въведения към модели, добри практики и тенденции, следвани от дискусии, брейнсторминг, ролеви игри и казуси.
Практическата работа стимулира извеждане на проблеми и решения в конкретен корпоративен контекст. Програмата е подходяща и за вътрешнофирмени обучения.

Грaфик SBC Effective teams

 

Cесии в Програмата

АВС  прозорец към екипността

Защо екип?… Митове за екипите
Цели, роли и взаимодействия
Развитие и екипна динамика
Повече за темата Работилница за екипи- АВС прозорец към екипността
Емоционална интелигентност в екипа

Разбиране на себе си
Разбиране на другите
Управление на хармонията в екипа с фокус върху социална опитност, личностно въздействие и визия за интеракцията
Неутрализиране на вредно поведение и разрешаване на конфликтни ситуации
Повече за темата Работилница за екипи – Емоционална интелигентност
Мотивация в екипа

Митове за стимулите в мотивацията – стереотипи и предразсъдъци
Мотивация на лидера, като пример в екипа
Мотивация на групата, докато стане екип
Ценни признания и награди за лидера и за екипа,
Стимулираща работна среда,
Мотивиращо поведение на екипния лидер в оперативната работа на екипа – силата на примера и коучинг в действие
Повече за темата Работилница за екипи – Мотивация
Изграждане на екипни норми

Фактори на организацията с ефект върху ефективността на екипа – ресурси и подкрепа
Роли, отговорност и ангажиране
Индивид и група – сътрудничество, автономност  и доверие
Вземане на решения
Етичен кодекс
Карта на екипните ценности

Митове за ценностите  на екипа – каква е практиката, какво се случва наистина?
Толерантност към различията – лични възприятия и нагласи
Взаимоотношения с другите и правила
Отношение към работно натоварване
Учене и развитие
Контрол и автономност
Ангажиране с „чужди проблеми“
Професионално отношение и „конфиденциалност“
Повече за темата Работилница за екипи – Карта на ценностите в екипа
Екипни норми за виртуални екипи

Виртуални срещу традиционни екипи – предизвикателствата,  анализи и примери за добри практики
4 -мерен модел на виртуалните екипи – посоки на добрите практики
„Актуализация“ на ролевия модел на екипния лидер и на участника във виртуален екип
Обогатяване на личния стил на поведение  с техники в действиe
Повече за темата Работилница за екипи- Екипни норми във виртуален екип
Екипни норми за международен екип

Различия в националните култури – митове и стереотипи
Национални и корпоративни ценности – примери за въздействие и влияние
Международният екип – посоки на важните възприятия

Възприемане на времето
Приоритети, натоварване  и баланс работа-личен живот
Правила и изключения
Контрол и автономност
Вземане на решения, информиране, съгласуване
Повече за темата Работилница за екипи – Екипни норми в международен екип
ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  РАБОТАТА В РАБОТИЛНИЦАТА

Регистрацията за участие в работилницата може да стане в няколко варианта

Регистрация в двудневен интензивен курс,
Регистрация в отделна сесия по избор,
Регистрация в цялата програма.
Учебните сесии включват тестове за самооценка, упражнения, ролеви игри, обсъждане на казуси, брейнсторминг и кратки въведения на модели и добри практики. Програмата стимулира споделяне на възприятията на участниците в различни практически ситуации, както и  на личен опит и предизвикателства.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ Опит от работа в екип.

ЦЕНА

Индивидуална регистрация в отделен работен семинар – 180лв. без ДДС за участие в еднодневен семинар.
380лв. без ДДС за участие в двудневния семинар по Екипна ефективност.·
Регистрация в цялата програма –  980 лв. без ДДС
Цената включва – Наръчник с материали за принципи и модели от теорията и ресурси за практическата работа в работилницата, участие в интерактивна практическа работа по темата, сертификат за участие, кафе паузи и кетъринг.
Повече за отделна тема можете да научите след регистрация на интерес на адрес office@sbc.bg с име и телефон за контакти.