Професионално обучение „Сътрудник в маркетингови дейности“

Приключило

5 юни - 5 сеп. 2017

София

Професионално обучение „Сътрудник в маркетингови дейности“

Дата:

5 юни - 5 сеп. 2017, понеделник - вторник

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Образователен бизнес център "Хермес", София, бул. "Шипченски проход" 63

За контакти:

E-Mail

За събитието

Курсът е с практическа насоченост и е организирано в 4 модула:

  • Маркетинг
  • Стокознание
  • Квалитология
  • Управление на продажбите

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.