Семинар „Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП“

Приключило

24 април 2019

Пловдив

Семинар „Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП“

Дата:

24 април 2019, сряда

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бизнес Хотел Пловдив, Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ 11, 4000 Съдийски, Пловдив

За контакти:

Елинка Рашкова, 02 974 17 79 , E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Лектор: доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право

24 април 2019 г., гр. Пловдив, Бизнес Хотел Пловдив

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч. Задължение за оценка на риска. Критерии за оценка на риска. Рискови фактори.
Задължение за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Условия и ред за приемане на вътрешните правила. Единни вътрешни правила. Примерни вътрешни правила.

11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч. Създаване на специализирани служби за подготовка и обучение на служителите.
Контрол върху задълженията на субектите по ЗМИП. Административнонаказателна отговорност.

13:00 – 13:30 ч. Обяд

13:30 – 15:00 ч. Мерки за контрол: идентификация на действителния собственик, произход на средствата, оценка на риска. Контролни мерки по отношение на клонове и дъщерни дружества в трети държави: прекратяване на дейността, разширено наблюдение на дейността. Разкриване на информация при съмнения за изпиране на пари – дневници за отчет.

15:00 ч. Оценка и раздаване на сертификати