Ориентирам ли се в полето на филантропията? Обучение за дарители

Приключило

28 февруари 2018

София

Ориентирам ли се в полето на филантропията? Обучение за дарители

Дата:

28 февруари 2018, сряда

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Български дарителски форум, ет. 2, София, улица "Леонардо Да Винчи" №4Б

За контакти:

E-Mail

За събитието

Обучението е подходящо за служители на компании и фондации, на които предстои или наскоро са привлечени към екип, който ръководи и изпълнява дарителска/социалноотговорна програма или инициатива (мениджъри/сътрудници/асистенти в отдели CSR, PR, Corporate Communications).

Основната му цел е да даде ориентири за развитието на полето на корпоративното дарителство и гражданския сектор в България.

По време на обучението ще бъдат представени основните характеристики на съществуващите корпоративни програми за подкрепа, грантови програми на фондации и сфери на даряване в България, както и основната законодателна рамка. Специален фокус ще бъде отделен на механизмите за подкрепа от страна на компании – корпоративни фондации, фондове, програми, корпоративно доброволчество.

Ще бъдат дискутирани въпросите защо фондациите даряват, защо компаниите инвестират в обществото, как се дарява, на кого и каква разлика правят тези инвестиции, а също и защо е важно да измерваме ефекта от нашите дарителски инвестиции.
Ще бъдат представени добри практики от съседни и по-далечни страни, както и тенденции и перспективи за развитие на средата в България.

Очаквани ползи за участниците:

• Познават в детайли дарителски механизми, приложими в България;
• Имат по-добро базисно познаване на неправителствения сектор в България;
• Имат систематизирана информация за законодателната рамка за дарителство;
• Интерпретират свободно обща информация, свързана с дарителски практики;
• Разполагат с конкретни идеи за структуриране и планиране на дарителски програми и/или инициативи;
• Познават програми на фондации и компании.