Обучение „Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство“

Приключило

14 февруари 2018

София

Обучение „Управление на успешни екипи, мотивация, лидерство“

Дата:

14 февруари 2018, сряда

Час:

10:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Venus Conference Center, София, бул. Дондуков 9

За контакти:

E-Mail

Организатори:

И-ТРЕЙНИНГ ООД

За събитието

Това обучение ще Ви помогне да придобиете и усъвършенствате умения за ръководене на екип; да изградите ефективен екип; да помагате на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; да постигате целите си чрез лоялност, доверие и мотивация; да се справяте с проблемите в екипа. Водещ: Явор Янкулов, PhD

Съдържание на обучението:

Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа?
– Стил съобразен с нивото на зрелост на служителите в екипа
– Предимства и недостатъци на различните стилове на управление
– Как да нагаждаме стила спрямо ситуацията

Причини за недобро справяне на хората в екипа
– Собствените им очаквания
– Ниво на компетентност
– Наличие или липса на контрол
– Липса на желание
– Проблеми

Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа
– Позитивно насърчаване на поведението
– Негативно насърчаване
– Санкциониране
– Стимулиране и заличаване на поведение

Как да се мотивират хората от екипа?
– Базирано на нуждите
– Базирано на характера на човека

Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират?
– Умения за изграждане на доверие
– Умение за даване на обратна връзка
– Умение за слушане
– Умение за даване на указания

Ефективно делегиране
– Решение за задачата
– Решение за човека от екипа
– Проследяване на развитието
– Даване на обратна връзка

Как да се справяме с „трудните“ членове на екипа?
– С различния от нас
– С всеки който определяме като труден характер

Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа
– Стратегия за справяне с конфликти
– Конфликтогени
– Добър самоконтрол
– Вземане на решения
– Наличие на резервен план

Управление чрез мотивация
– Как да накараме хората да се радват, че работят за нас?
– Ефективни мотивационни теории – кое от тях наистина работи?
– Изготвяне на мотивационен профил на екипа – това, което нашите служители не ни казват, но трябва да знаем
– Системи за заплащане – да си дойдем на мотивацията

Управление чрез лидерство
– Какъв тип лидер сте?
– Как да увеличите „конкурентното си предимство“ пред другите мениджъри?
– Защо компаниите уволняват мениджъри, но не уволняват лидери?
– Лидери на промяната – това не е по силите на всеки
– Не повишават добрите „мениджъри“, а добрите „лидери“

Управление на екип
– Принципи на успешния екип – само 3 са, но кои?
– Управление чрез цели – съвременни принципи на ефективния мениджмънт
– Управление чрез делегиране – как да накараме подчинените ни да работят повече от нас?

Методика на обучението

Обучението включва лекционно представяне, доразвито от тренинг, тестове, казуси за разрешаване и ролеви игри. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението. Обучаващите се получават съответната подготовка и развиват практическите си умения в областта на управлението на екипи.