Обучение „Опазване на водните ресурси: иновативни подходи“

Приключило

18 - 21 юли 2019

Банско

Обучение „Опазване на водните ресурси: иновативни подходи“

Дата:

18 - 21 юли 2019, четвъртък - неделя

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Хотел Орфей, Банско, ул. Баньо Маринов 2А

За контакти:

Галена Велева, 0888 58 58 65, E-Mail

Организатори:

ЕКО НЕВРОКОП

За събитието

ЕКО НЕВРОКОП Ви кани на обучение на тема Опазване на водните ресурси: иновативни подходи в преподаването по природни науки

За кого? Преподаватели и педагози в образователните институции от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча, Сандански, Петрич и Струмяни

Къде? В гр. Банско, х-л Орфей

Кога? 18-21 юли 2019 г. /40 учебни часа/ или 25-28 юли 2019 г. /40 учебни часа/

Проект BEST-U има за цел да изгради капацитет на всички заинтересовани страни в областта на мениджмънта на водните ресурси; да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия; да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност и да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

С фокус към тези цели, както и за популяризиране на „зелено поведение“, разработихме обучение, в което са застъпени различни иновативни подходи, възникнали на базата на сугестопедията, разработена в края на 60-е години от екип от български учени, ръководени от д-р Лозанов. Сугестопедията се явява иновативен подход, спомагаща формирането на една цялостна образователна политика в местното самоуправление.

За контакт:
Галена Велева veleva@econevrokop.eu / 0888 58 58 65
Радостина Даковска r.dakovska@gmail.com / 0884 467 336

Всички разходи за транспорт, настаняване и обучение се покриват от организаторите.