Обучение „Дигитална трансформация на бизнес моделите“

Приключило

3 февруари 2019

Пловдив

Обучение „Дигитална трансформация на бизнес моделите“

Дата:

3 февруари 2019, неделя

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Limacon Event Center

За събитието

Дигиталната трансформация е неизбежна и поставя нови изисквания към фирмите. От една страна се появяват нови технологични тенденции като интернет на нещата (IoT), блокови вериги (Blockchain), изкуствен интелект (AI), изчисления в големи масиви от данни (Big Data), а от друга страна потребителите очакват все по-интелигентни услуги и продукти, по-бързо и по-качествено обслужване, по-добро клиентско преживяване и индивидуален подход.

Новите технологии позволяват да се преосмислят моделите за добавяне на стойност, като експертите са категорични, че настоящата дигитална революция ще промени основните бизнес модели и процеси на организация на бизнеса. Как компаниите могат да променят и да създадат нов дигитален бизнес модел, коя технологична тенденция следва да изберат, как да подобрят взаимоотношенията с клиентите си?

Limacon Event Center е щастлив домакин на това обучение, което ще бъде проведено от ЦТИО към СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Институт за технологично развитие“ и е по проекта DIGITRANS.

Проектът DIGITRANS има за цел да подпомогне компании и предприемачи, които искат да трансформират бизнес модела си с оглед на новите дигитални тенденции. За тази цел е разработена иновативна методология за обучение и индивидуални консултации, която включва:
• Обучения и консултации чрез интерактивни инструменти: май 2018- април 2019.
• Достъп до регионален DIGITRANS инкубатор.
• Платформа за електронно обучение: www.digitrans.me .

Обща информация за проекта:
Партньори: 15 организации от 7 държави, вкл. университети и инкубатори.
Продължителност на проекта: януари 2017-юни 2019.
Проектът е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ с фондове на ЕС ( ЕRDF, IPA, ENI);
За повече информация:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/digitrans

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО В МОДЕЛА НА DIGITRANS ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОМПАНИИТЕ В ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ?

Моделът на DIGITRANS покрива двете основни фази на процеса по дигитална трансформация на бизнес моделите: Иновационна фаза и Трансформационна фаза. По-конкретно, цялостният процес на DIGITRANS обхваща следните стъпки:
• Еднодневно обучение с цел участниците да се запознаят с методът на DIGITRANS, инструментите и подходите, приложени върху примерна компания.
• Он-лайн консултация: разработване и описание по шаблон на настоящия бизнес модел на организацията.
• Обучение за конкретна компания: прилагане на метода на DIGITRANS върху конкретна компания. Създаване на пътна карта и планиране на следващите стъпки за трансформиране на бизнес модела.
• Индивидуални консултации и подкрепа при фазите на внедряване и оценка на резултатите. Разпространяване на добри практики.

Обученията по проекта DIGITRANS са ориентирани към: предприемачи, управители и служители на малки и средни компании, основатели на стартиращи и технологични компании, стажанти, студенти, преподаватели, консултанти, бизнес и експерти в ИКТ от ключови области – здравеопазване, технологично производство и креативни индустрии. Обученията са безплатни за всички участници!

Всеки участник в обучението ще получи:
 Сертификат за участие.
 Материали и шаблони.
 Висококвалифицирани преподаватели от бизнеса и академичната общност.
 Работа в малки групи.