Семинар „Новости в данъчните закони от 1 януари 2019 г. и нови развития в ЕС“

Приключило

3 декември 2018

Пловдив

Семинар „Новости в данъчните закони от 1 януари 2019 г. и нови развития в ЕС“

Дата:

3 декември 2018, понеделник

Час:

10:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

гр. Пловдив, хотел Holiday Inn Пловдив, Пловдив, 109 Vasil Levski Str., 4003 Пловдив

За контакти:

Светлин Кръстанов, 0899566277, E-Mail

За събитието

Семинарът е насочен към счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми, работещи в различни сектори на икономиката. Целта на семинара е да бъдат разгледани новостите в данъчните закони от 1 януари 2019 г. както и скорошните развития в данъчната област в ЕС.

Теми

  • Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от 1 януари 2019 г. и очаквани развития в следващите години.
  • Новости в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от 1 януари 2019 г.
  • Изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от 1 януари 2019 г.
  • Нови моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от 1 януари 2019 г.
  • Изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от 1 януари 2019 г.
  • Новости в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от 1 януари 2019 г.
  • Нови директиви на ЕС в областта на мерките против избягване на данъчно облагане и практически ефекти за дружествата в България.
  • Предложения на Европейската Комисия за изменения на ДДС законодателството в ЕС.
  • Практика по скорошни ключови дела на Съда на Европейския Съюз (СЕС) в областта на ДДС.

 

Лектор на семинара е Светлин Кръстанов – доктор по икономика, данъчен лектор и консултант с 10 години опит в международните фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина. Консултирал е стотици мултинационални и местни компании по комплексни данъчни казуси. Бил е лектор на десетки семинари и обучения по данъчни въпроси. Автор е на редица публикации в областта на данъчното облагане и данъчната политика, публикувани в местни и чуждестранни издания. Освен това Светлин е и предприемач, който през 2017 г. е основал Данъчна Академия – дружеството специализирано в данъчни обучения и консултации. Повече за лектора можете на научите на www.krastanov.bg

Цена
Цената за участие в семинара е 120 лв. (с ДДС) и включва:

Лекторските часове
Презентацията от семинара, която ще ви бъде изпратена на посочен от вас имейл адрес в 5-дневен срок след края на семинара
Материали за писане
Кафе пауза
Възможност за дискусия на данъчни казуси с лектора по време на курса
Сертификат от Данъчна Академия за участие в семинара.
Записване за участие

За записване за участие в семинара, можете да пишете на seminars@taxacademy.bg.

При записване в семинара ще Ви изпратим проформа-фактура и в 5-дневен срок след получаване на плащането ще Ви изпратим и фактура-оригинал.