Национална конференция „Младите хора в съвременна България“

Приключило

24 - 26 Ное. 2016

София

Национална конференция „Младите хора в съвременна България“

Дата:

24 - 26 Ное. 2016, четвъртък - събота

Час:

13:00 - 11:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Предстои да се уточни локацията, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Националната младежка конференция “Младите хора в съвременна България“ ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България.

По време на събитието те ще имат възможността да дискутират заедно темите, свързани с осъществяването на политиките за младежта на местно, национално и европейско ниво, връзката между образование и заетост, както и участието на младите хора в процеса на взимане на решение по въпросите, които ги засягат.

Основна цел на събитието е поставянето на акцент върху важността от развитието на младежките политики, осъществяването на структурен диалог между младежки представители и представители на администрацията, а също така и формулирането на конкретни препоръки за представяне пред отговорните институции и отстоявани от младежките организации.

Публикувано на 06 ноември