Национален бизнес форум 2018 „Бизнес, наука, образование и трудова заетост“

Приключило

27 ноември 2018

София

Национален бизнес форум 2018 „Бизнес, наука, образование и трудова заетост“

Дата:

27 ноември 2018, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

United Business Clubs - Bulgaria / Обединени Бизнес Клубове, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

„Бизнес, наука, образование и трудова заетост“ ще бъдат темите на следващия Национална бизнес форум 2018, която „Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове“ ще организира през ноември тази година в столицата.

ОБК следи иновативните тенденции по отношение на бизнеса и новите условия за работа при бързо променящата се бизнес среда в глобален мащаб. В тази връзка се стреми непрекъснато да предоставя актуална информация на бизнеса и да му помага да се адаптира и прилага най-новите похвати, за да бъдат МСП конкурентоспособни на международния пазар. За това разчита и на своите партньори от академичните среди, разбира се, за да може новите тенденции да бъдат предлагани на най-високо ниво.
Основни партньори на събитието ще бъдат университети от България и други европейски държави.
Този форум има за цел да приближи науката до бизнеса и практиката и да донесе взаимни ползи и за двете страни.