Обучение: ДДС и сделките с недвижими имоти. Казуси по ЗДДС

Приключило

29 септември 2017

София

Обучение: ДДС и сделките с недвижими имоти. Казуси по ЗДДС

Дата:

29 септември 2017, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, Конгресен център ГЛОБУС, пл. Македония 1 ет. 2, София, пл. Македония 1 ет. 2

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

29.09.2017 г. петък

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

Модул I : Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Модул II : Актуални проблеми по ЗДДС

 

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

София, Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2

 

Модул I : Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Начало 9:30ч. 4 учебни часа
Теми:

 

А. Недвижими имоти;

1. Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;

2. Придобиване на собственост, предварителни договори, видове нотариални актове;

3. Съсобственост;

4. Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване;

5. Подобрения, приращения, присъединявания;

 

Б. Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

1. ДДС и УПИ;

2. ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;

– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;

3. ДДС и права на строеж;

4. ДДС и прилежащ терен;

5. ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;

6. Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;

7. Данъчно събитие;

8. Данъчна основа;

 

Основната цел на обучението е да даде  знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.

Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът  дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези  на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за управители, счетоводители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти

Модул II : Актуални проблеми по ЗДДС

Начало 14:00ч. 4 учебни часа
Теми:

 

Проблеми по ЗДДС

1. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;

2. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;

3. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;

– общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;

– авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;

– авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;

– авансово плащане преди регистрация;

– доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

 

4. Специални случаи на данъчна основа;

– общо понятие и плащане от трето лице;

– увеличения на данъчната основа;

– гаранции и сервизиране;

– търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;

– суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;

– данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);

– пазарна цена;

5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;

 

Всеки модул включва:

Лекции,  кафе пауза, материали, консултация

За записаните и за двата модула е включен обяд по тристепенно меню

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение – моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!
Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на всеки модул(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

ЦЕНИ
Участие в един модул:
За един участник – 100лв. / 120лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 90лв./108лв.с ддс

 

Участие в двата модула:
За един участник – 160лв. / 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 150лв./180лв.с ддс
ПРИ РАННО ПЛАЩАНЕ ДО 11.08.2017г. ще ползвате                 10% отстъпка от горепосочените цени!

Краен срок за записване и плащане ( при наличие на места) 21.09.2017г.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС се намира на пл.Македония 1, ет.2 в сградата на КНСБ. Конгресният център е напълно нов комплекс от зали, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на конференции и семинари. Кафе паузите и обедното меню ( за записаните за двата модула), ще бъдат в ресторант МОРИНО, намиращ се на ет. 1 под конгресния център http://www.morino.bg/. Ще имате възможност да изберете своето тристепенно меню от бюфета на ресторанта.

Най- близки метростанции са Сердика и НДК. В близост са спирки на трамваи № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

В района има Синя зона за паркиране и платен паркинг на ул.Самуил и Алабин.

Най-близки хотели за настаняване – Централ, Ренесанс, Шипка, Ники, Форум.

 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС се намира на пл.Македония 1, ет.2 в сградата на КНСБ. Конгресният център е напълно нов комплекс от зали, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на конференции и семинари. Кафе паузите и обедното меню ( за записаните за двата модула), ще бъдат в ресторант МОРИНО, намиращ се на ет. 1 под конгресния център http://www.morino.bg/. Ще имате възможност да изберете своето тристепенно меню от бюфета на ресторанта.Най- близки метростанции са Сердика и НДК. В близост са спирки на трамваи № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10.В района има Синя зона за паркиране и платен паркинг на ул.Самуил и Алабин.Най-близки хотели за настаняване – Централ, Ренесанс, Шипка, Ники, Форум.

Публикувано на 12 юли