Семинар „Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО“

Приключило

21 март 2019

София

Семинар „Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО“

Дата:

21 март 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 16:45

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София, Гладстон №8

За контакти:

Раабе България, 0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

p.shilkov@raabebg.com

За събитието

Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО

Лектор: Десислава Канева – адвокат, експерт по СИДДО

21 март 2019 г., гр. София

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1. Хипотези на възникване на данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица са данъчно задължени в България и с какви данъци се облагат доходите и печалбите им.
2. Хипотези на освобождаване или редуциране на възникнали данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица могат да получат данъчно облекчение за доходи и печалби.

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1. Значение на СИДДО – принципи, механизми за избягване на двойното облагане, особености в тълкуването.
2. Процедура за прилагане на данъчни облекчения – как се предоставят данъчните облекчения на чуждестранни лица.

12:30 – 13:00 ч. Обяд

13:00 – 14:30 ч. I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1. Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-553/16. Последици.
2. Практически примери, свързани с облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица
– Печалби чрез МСД – хипотези. Тълкуване на понятието „зависим представител“ в контекста на измененията в Коментара на ОИСР на Модела на СИДДО
– Доходи от технически услуги;
– Дивиденти и приравнени на тях доходи;
– Доходи от лихви. Типични облекчения при доходи от лихви;
– Доходи от софтуер – хипотези и облагане;
– Доходи на чуждестранни управители и директорски възнаграждения – разлики;
– Доходи от недвижимо имущество.

14:30 – 15:00 ч. Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч. II. Облагане на трансгранични доходи на български местни лица

Понятието „местно лице“ при физически и юридически лица. Промени в Модела на СИДДО.
Процедура по взаимно споразумение по СИДДО – инструмент за разрешаване на спорове относно данъчното облагане.
Реализиране на доходи от чужбина – кога възниква претенция за облагане в чужда държава.
Облагане в България на доходи и печалби от чужбина. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Ефект.
Случаи, в които не се признава прилагането на методи за избягване на двойното данъчно облагане в България
Практически примери:

– Доходи от трудови правоотношения;

– Доходи от извършени услуги в чужбина.

16:30 – 16:45 ч. Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора: Десислава Канева: адвокат, експерт по СИДДО, специализирала в областта на международното данъчно право. Била е главен юрисконсулт – дирекция СИДДО, централно управление на НАП.

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Отдел клиенти:
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com
Е-мейл: klienti@raabebg.com