Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“

Приключило

8 - 9 Ное. 2018

Велико Търново

Дата:

8 - 9 Ное. 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

За контакти:

E-Mail

За събитието

Уважаеми колеги,

Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА21. ВЕК“, организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се провежда всяка година. Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни университети, журналисти, практици и експерти да представят своите тези, наблюдения и резултати от научни изследвания по проблеми от теорията и практиката на журналистиката, медиите, пиара, рекламата, маркетинга и други сфери на масовите комуникации.

Темата на предстоящата конференция е:

„ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“

Конференцията ще се проведе на 8 – 9 ноември 2018 г. във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Четвъртото издание на академичния форум е отговор на задълбочаващия се изследователски интерес към развитието и взаимодействието на журналистиката и пиара в условията на мрежово общество и дигитална икономика.

Тематични области:

  Журналистика
  Връзки с обществеността
  Реклама и маркетинг
  Медийни и комуникационни изследвания
  Езиковедски изследвания в сферата на масовите комуникации

Работни езици: български, английски, руски.

Ако изложението е на друг език, авторите следва да подготвят материали за публиката (handouts) на български или на английски език.
Такса правоучастие: 20 лв. (информация за начините на плащане очаквайте във второто информационно писмо). Всички разходи за транспорт, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Програмата на конференцията ще бъде приложена към второто информационно писмо, заедно с указания за техническото оформление на текстовете.

До участие ще бъдат допускани само доклади, които отговарят на темата на форума. Анотацията (в размер на 250 думи) на съответния доклад
ще бъде

– – – – –
оценявана по следните критерии:

тематична насоченост,оригиналност,
изследователски качества,концептуализиране на проблема,академичен език.
В научното списание „Медии и комуникации на 21. век“http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/default.aspx се приемат за публикуванeсамо статии, които са били представени лично от автора (от съавторите),след процедура по анонимно рецензиране.

С уважение:

Организационен комитет