Обучение „LEVEL 1: FINANCIAL ACCOUNTING – SCHOOL OF FINANCE AND ACCOUNTING FOR YOUNG PROFESSIONALS“

Приключило

20 - 21 окт. 2018

София

Обучение „LEVEL 1: FINANCIAL ACCOUNTING – SCHOOL OF FINANCE AND ACCOUNTING FOR YOUNG PROFESSIONALS“

Дата:

20 - 21 окт. 2018, събота - неделя

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education, Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. "Шейново" 7

За контакти:

Христина Христова, +359887492126, E-Mail

Организатори:

MDV Professional Education

За събитието

The School of Finance аnd Accounting е отворено за всички, които имат желание да развиват кариерата си в областта на финансите и счетоводството. Независимо от предишния ви опит и успех, ако искате да работите като счетоводител, финансист или одитор, нашата структурирана програма ще помогне да надградите знанията и уменията си и да ги усъвършенствате, за да постигнете истинска реализация.

Програмата School of Finance and Accounting предлага идеалната първа стъпка за начало на кариерата, особено ако искате да откриете работа в местните офиси или центрове за споделени услуги на големи международни компании. Обученията изграждат технически умения за осчетоводяване и полагат основите на добра финансова грамотност при начинаещи специалисти, при това с бизнес терминология на английски език.

Работодателите също разпознават практическата подготовка като ефикасен и най-близък до работната среда въвеждащ трейнинг за новоназначени служители.

Интензивните курсове за млади професионалисти ще се проведат в периода октомври – декември 2018 г.

Планирани са съботно – неделни занятия, които са удобни и за работещи и за учащи.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Форматът обхваща три нива, които надграждат темите по сложност и развиват практически умения за решаване на реални бизнес казуси.

Ниво 1:Introduction level

В началното ниво участниците ще научат основни счетоводни практики и техники – от остойностяване, двустранно счетовоство и въвеждане на записи до увод във финансовото счетоводство, често срещани термини и важни концепции. Съдържанието е представено основно чрез решаване на практически казуси, стандартни бланки и проформи за лесно изпълнение на процеси с разписани стъпка по стъпка детайлни ръководства и инструкции, всички използвани в реална работна среда.

Ниво2: Apprenticeship level

Това средно ниво покрива всички необходими знания, които ще позволят на участниците да навлязат в спецификите на работния процес в бизнеса. Те ще изградят набор от технически умения, който би им помогнал лесно и ефективно да изпълнят поредица от ежедневни рутинни транзакции. Учебният процес е съсредоточен в решаване на практически задачи и казуси, попълване на таблици и усвояване на последователност от структурирани и лесно разбираеми чек листове за проверки на процедури.

Ниво 3: Professional Gateway

Трето ниво предлага усъвършенстване на практически умения за ефективно изпълнение на по-сложни счетоводни задачи като изготвяне на финансови отчети и управлени на парични потоци. Участниците развиват разбиране и тенническа експертиза за основни дейности като консолидации и бюджетиране. Възможност за надграждане на познанията по оценка на финансово изпълнение, данъчна оптимизация, етични и правни норми в счетоводството. Учебното съдържание следва логиката на предишните нива с фокус върху практика с реални примери от бизнеса.

МОДУЛИ:
Всяко ниво обхваща три основни теми:

  • Финансово счетоводство/ Financial Accounting
  • Счетоводни операции/ Bookkeeping Transactions
  • Отчитане на разходите и себестойност на продукт/ Cost Accounting

Допълнителни модули за надграждане на знания в м. декември:

  • Бюджетиране / Budgeting
  • Управление на парични средства и кредитен контрол/ Cash Management and Credit Control
  • Данъци и право (българско законодателство)/ Law and Tax
  • Вътрешен и външен одит/ Internal and External Audit

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА СИЛЕН СТАРТ В КАРИЕРАТА:
След успешно завършване на обученията участниците ще се запознаят и с условия за стажове в сферата на финансите и счетоводството.

Заедно с нашите партньори-работододатели ще предложим на най-старателните и талантливи кандидати допълнителни възможности за развитие.

За повече информация за кандидатстване и срокове може да се свържете с Христина Христова:

T: +359 887 492 126

E: hristinahristova@mdvtraining.bg