Курс „ТРЗ и личен състав“

Дата:

22 - 23 юни 2019, събота - неделя

Час:

09:00 - 13:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебен център Детелина, София, СОФИЯ, бул. Дондуков 5, вх. В, 1 етаж

За контакти:

Красимир Стефанов, 0896656171, 029808283, E-Mail

За събитието

Курсът по ТРЗ и личен състав запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати.

Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване.

Подходящ е за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.

Процесът на обучение е свързан с решаване на практически задачи, попълване на бланки и др.

Основни нормативни актове, на базата на които се провежда курса са : Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.

В курса подробно се разглеждат всички промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г.

Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 187 лв

КУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ, бул. Дондуков 5, вх. В, 1 етаж
ТЕЛ: 02/980 82 83 или 0896656171

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, моля посетете нашия сайт http://www.detelina.biz