Курс „Smart Contract Development with Solidity“

Приключило

6 юни - 4 авг. 2018

София

Курс „Smart Contract Development with Solidity“

Дата:

6 юни - 4 авг. 2018, сряда - събота

Час:

19:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Софтуерен университет (СофтУни), зала Experience, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

СофтУни

За събитието

Курсът „Разработка на умни договори със Solidity“ изгражда базови умения за блокчейн разработка на децентрализирани приложения в Ethereum среда. Основният фокус е върху изграждането на умни договори (smart contracts), които се изпълняват децентрализирано в blockchain мрежата на Ehtereum платформата.

 

Децентрализираните приложения са код, който се изпълнява в децентрализираната блокчейн мрежа на криптовалута. Никой няма правомощията да променя устройството или данните му и поради блокчейн същността, никой няма и възможността да го направи. Тази сигурност и гаранция, че приложението ще работи точно по начина, който е зададен в кода ни дава възможността лесно да създаваме приложения за работа с важни задачи. Сигурна система за гласуване, децентрализиран търг или пък отделна криптовалута се реализират в няколко реда код и публикуват в мрежата за секунди.

 

Участниците задължително трябва да имат стабилни базови умения по програмиране (работа с данни, изрази, условни конструкции, цикли, масиви, списъци, асоциативни масиви, класове, методи и събития), защото учебното съдържание стъпва върху тях.

 

В предвидените блокчейн уроци по smart contract разработка за blockchain мрежата на Ethereum в рамките на курса ще бъдат обхванати всички по-значими моменти от разработката и публикуването на едно децентрализирано Ethereum приложение: запознаване с езика Solidity: неговата структура, изрази, контролни структури, типове данни, видове функции, събития, ООП разработка, както и публикуването на приложения в мрежата на Ethereum, интеграцията им с друг софтуер, оптимизация на изпълнението и сигурност на кода.

 

По време на курса ще се разработват практически блокчейн проекти като децентрализиран DNS, изграждане на търг(децентрализирано наддаване) и изграждане на собствена криптовалута.

 

Курсът завършва с разработка и защита на практически проект (Ethereum smart contract), който обхваща изучавания учебен материал и може да има реално практическо приложение в блокчейн мрежата.

 

Обучението обхваща сериозни теми от програмирането и блокчейн инфраструктурата, така че ви препоръчваме да се включите, когато имате натрупан опит с писането на програмен код и солидно разбиране на концепциите на blockchain технологиите.

 

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

  • Блокчейн програмиране на езика Solidity
  • Оптимизиране и изграждане на сигурност в умни договори
  • Създаване на умни договори
  • Комуникация между умни договори и външен софтуер

ТЕМИ

1 RESOURCES
2 COURSE OVERVIEW
3 BLOCKCHAIN FUNCITONALITY SUMMARY
4 INTRODUCTION TO ETHEREUM AND SMART CONTRACTS. SET-UP FOR DEVELOPMENT
5 BASICS OF CONTRACTS: VARIABLES, FUNCTIONS AND CONTROL STRUCTURES
6 SOLIDITY DATA TYPES
7 INHERITANCE AND MULTIPLE CONTRACTS
8 WORKING WITH CONTRACTS FROM APPLICATIONS: WEB3 API
9 OPTIMIZING CONTRACTS
10 SECURITY IN CONTRACTS AND UNIT TESTING
11 WORKING ON THE PRACTICAL PROJECTS
12 PROJECT DEFENSE

 

Курсът е подходящ за курсисти, които имат фундаментални знания по програмиране и ООП