Семинар „Анализ на инвестиционни решения – бизнес примери“

Приключило

28 февруари 2018

София

Семинар „Анализ на инвестиционни решения – бизнес примери“

Дата:

28 февруари 2018, сряда

Час:

09.00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, eт. 1, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 февруари 2018 г., 9.00 – 17.00 ч.
София, ул. Люлин планина 33 а, зала “Китов център”
Лектор: Радослав Недялков

Мениджъри, които не са финансови специалисти, бързо признават, че са объркани, когато се налага да вземат решение за закупуване на машини, съоръжения и други активи. От много от тях се очаква да дадат предложения, които да имат кратки бизнес обосновки, съдържащи общоприетите методи като NPV, IRR, MIRR, TCO, Payback. Често се предлагат два или повече проекта, от които трябва да се избере един.

Семинарът разглежда основите на инвестиционните решения във фирмите или как да анализирате инвестиционни проекти.

Цели на семинара

Да разбирате и прилагате различните методи за анализ на инвестиционни решения.
Да оценявате алтернативни инвестиции спрямо риска и възвръщаемостта, които носят.
Професионално и убедително да представяте Вашите предложения.

Програма

Видове инвестиционни проекти. Анализирането на различни предложения за инвестиции носи разходи. За някои проекти може да се изискват детайлни и времеотнемащи анализи, за други – прости и лесни процедури. Съответно фирмите категоризират инвестиционните проекти в няколко категории. Кои са те? Какво е специфичното за всяка категория инвестиции? Как това помага при последващия анализ?
Основни стъпки при анализирането на инвестиционни проекти. Ролята на цената на парите при прилагане на методите за инвестиционни решения. Видове методи за анализ.
Кои са основните елементи на моделите за оценка на инвестиции? Как да разбираме тяхното значение?
Нетна настояща стойност – NPV. Професионално най-прилаганият метод за оценка на инвестиционни решения. Решение на няколко практически казуса.
Вътрешна норма на дохода – IRR. Предимства – недостатъци. Практически моменти при прилагането.
Модифицирана вътрешна норма на дохода – MIRR. Преодолява недостатъците на IRR. Трудности при прилагането. Решение на казуси от практиката.
Период на откупуване – Payback period. Най-прилаганият метод от нефинансови специалисти. Решения на казуси.
Сравнение на различните инвестиционни методи. Обединение на казусите.
Как да направим убедително предложение към ръководителите с цел да получим тяхното одобрение.

Цена 250 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.