Курс „Планиране във веригата за доставки“

Приключило

5 - 6 Ное. 2018

София

Курс „Планиране във веригата за доставки“

Дата:

5 - 6 Ное. 2018, понеделник - вторник

Час:

10.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

8 – 9 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

1. Въведение. Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain.

2. Demand Planning

Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво представлява Demand Planning процеса. Разграничаване на Demand, Unconstrained Demand и Constrained Demand. Какво е Demand Planing. Връзка и разлики между прогнозиране и Demand Planning. Фактори, влияещи върху търсенето. Роля на ИТ системите при прогнозирането. KPI’s при прогнозирането.

3. Планиране на продажбите и операциите – S&OP

Какво е S&OP. Основни принципи на S&OP процеса. Цели на S&OP. S&OP хоризонт. S&OP цикъл. Основни проблеми, произтичащи от липсата на S&OP процес в компаниите. Ползи от внедряване на S&OP процес. Взаимовръзка на S&OP с останалите вътрешно-фирмени планове. Най-честите пречки за ефективен S&OP процес.

4. Планиране на снабдяването и управление на запасите

Типове запаси в Supply Chain. Планинг параметри. Типове lead times в Suply Chain. Същност и роля на цикличния запас. Същност и роля на гаранционния запас. Фактори, влияещи върху гаранционния запас. Определяне на подходящото ниво на гаранционния запас. Практични съвети при управлението на гаранционния запас. Разходи, свързани с поддържането на запаси. Инструменти за подобряване на ефективността от управлението на запасите. KPI’s при управление на запасите. Приложение на АВС анализ в управлението на запасите.

5. Обобщение

 

Цена 340 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.