Курс „JavaScript for Front-End“

Приключило

2 юли - 12 авг. 2018

София

Курс „JavaScript for Front-End“

Дата:

2 юли - 12 авг. 2018, понеделник - неделя

Час:

18:00 - 22:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Софтуерен университет (СофтУни), зала Knowledge Lab, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

СофтУни

За събитието

Курсът „JavaScript for Front-End“ се концентрира върху фундаменталните неща, нужни за изграждането на Front-End частта на едно web приложение. Разглеждат се и някои от най-популярните инструменти за стилизация като Bootstrap и CSS препроцесори – главно SASS и LESS. В обучението ще се наблегне доста на работата с JQuery библиотеката. Ще се изпълняват HTTP заявки към мобилен Back-End с помощта на AJAX. Също така ще се разглеждат манипулация на DOM елементи и Event-и. В лекциите ще видим няколко други полезни JavaScript библиотеки за най-нужните неща при изграждането на Front-End, като функционалност за Notification, Slider, Sticky Notes и други. По време на курса ще се изграждат приложения, които ще симулират базов Front-End на едно завършено web приложение.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
 • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Стилизиране на страници с Bootstrap
 • Манипулации на DOM
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
 • Работа с популярни JavaScript библиотеки
 • Previous
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
 • Работа с популярни JavaScript библиотеки
 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
 • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Стилизиране на страници с Bootstrap
 • Манипулации на DOM
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
 • Работа с популярни JavaScript библиотеки
 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
 • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Next

ТЕМИ

1 RESOURCES
2 COURSE INTRODUCTION
3 INTRODUCTION TO JAVASCRIPT
4 EXERCISE: JAVASCRIPT FUNDAMENTALS
5 INTRODUCTION TO DOM & EVENTS
6 EXERCISE: DOM & EVENTS
7 INTRODUCTION TO JQUERY
8 EXERCISE: JQUERY
9 JQUERY PLUGINS
10 EXERCISE: JQUERY PLUGINS
11 INTRODUCTION TO AJAX
12 EXERCISE: AJAX
13 INTRODUCTION TO BOOTSTRAP
14 EXERCISE: INTRODUCTION TO BOOTSTRAP
15 BOOTSTRAP PLUGINS
16 EXERCISE: BOOTSTRAP PLUGINS
17 WORKSHOP
18 EXAM PREPARATION
19 EXAM PREPARATION
20 PRACTICAL EXAM