Курс „Angular Fundamentals“

Приключило

16 юли - 26 авг. 2018

София

Курс „Angular Fundamentals“

Дата:

16 юли - 26 авг. 2018, понеделник - неделя

Час:

18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Софтуерен университет (СофтУни), зала Knowledge, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

СофтУни

За събитието

Курсът „Angular Fundamentals“ дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular 2, работна рамка произведение на Google и една от най-популярните в момента. Ще научим какво е TypeScript, основен синтакс и концепции и какво повече той ни предлага пред JavaScript, като удобства за разработка в браузъра и на мобилните платформи.
Изучават се какво е Single Page Application (SPA), архитектурни шаблони за SPA приложения, компоненти, директиви и реализацията им в Angular. Изучават се изгледи и шаблони за визуализация на данни (templates), модели, компоненти, свързване на данни (data binding), работа с много изгледи, обзървабали (observables), рутиране (routing), извличане на данни от REST услуга и dependency injection (DI)

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

 • Какво е Single Page Application
 • Основни познания по TypeScript
 • Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги
 • Компонентно-базирани приложения
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript & TypeScript
 • Previous
 • Компонентно-базирани приложения
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript & TypeScript
 • Какво е Single Page Application
 • Основни познания по TypeScript
 • Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги
 • Компонентно-базирани приложения
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript & TypeScript
 • Какво е Single Page Application
 • Основни познания по TypeScript
 • Next

ТЕМИ

1 RESOURCES
2 COURSE INTRODUCTION
3 INTRO TO ANGULAR
4 TYPESCRIPT AND WEB BASICS
5 EXERCISE
6 COMPONENTS
7 EXERCISE
8 OBSERVABLES, SERVICES AND ROUTING
9 EXERCISE
10 FORMS
11 EXERCISE
12 DIRECTIVES, PIPES, ANIMATIONS AND INTERCEPTORS
13 EXERCISE
14 BEST PRACTICES
15 EXERCISE
16 REDUX STATE MANAGEMENT
17 WORKSHOP
18 WORKSHOP
19 PROJECT DEFENSES