Кръгла маса „Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна“

Приключило

21 февруари 2018

София

Кръгла маса „Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна“

Дата:

21 февруари 2018, сряда

Час:

13:00 - 18:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

БАУПАС

За събитието

Адекватна ли е стратегията на предприятията в България за управление и поддръжка на
физическите активи на международните стандарти в тази област?

Какъв е опитът в Европа?

Какви са ползите и финансовите ефекти от практическото приложение на добрите
практики?

Разполага ли бизнесът с добре подготвени специалисти по управление и поддръжка?

По тези и други актуални въпроси ще дискутират водещи експерти в областта на
управлението и поддръжката на активи на 21 февруари 2018 година, организирана от

Българската асоциация по управление и поддръжка на активите и съоръженията (БАУПАС) в партньорство с Българската асоциация за водите и Българската федерация на
индустриалните енергийни консуматори.

В дискусията очакваме да вземат участие:

ръководители на производствени предприятия от целия спектър на индустрията
директори и мениджъри по управление на производството, управление на поддръжката,
техническа безопасност и екология
финансови директори и мениджъри
мениджъри управление на активите, съоръженията и инфраструктурата

Ще имате възможност да споделите вашите идеи и да намерите отговори за най-новите
тенденции и опит в област, която е критична за индустрията и хората.