Конференция „Smart city 2018“

Приключило

6 ноември 2018

София

Конференция „Smart city 2018“

Дата:

6 ноември 2018, вторник

Час:

13:30 - 17:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria , София, ул. Георги С. Раковски 124

За контакти:

E-Mail

За събитието

Безплатен вход за Годишната конференция Smart city 2018!

TOPICS WILL INCLUDE / ОСНОВНИТЕ ТЕМИ ВКЛЮЧВАТ

Innovative Solutions, Smart Economy, Internet of Things, Smart buildings, Urban planning and Facility management, Bulgaria prepares for smart concepts. Local government vision and upcoming projects, Sustainable mobility, urban planning and and startup’s projects.

Иновативни решения, интелигентна икономика, интернет на нещата, интелигентни сгради, градско планиране и управление на съоръженията, България се подготвя за интелигентни концепции. Визия за местното управление и предстоящи проекти, устойчива мобилност, градско планиране и startup проекти.