Конференция „Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0“

Приключило

30 октомври 2018

София

Конференция „Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0“

Дата:

30 октомври 2018, вторник

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

Организатори:

сп. Enterprise

За събитието

Специална ОФЕРТА:

Вземи само днес, 26.10.2018 г., два билета за Конференция „Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0“ (София, 30.10.2018 г.) на цената на един.

Две регистрации на цената на една от 169 лв. без ДДС!


Запиши се за Конференция „Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0“ чрез EventsPRO.bg и получи 20 лв. отстъпка при регистрация, за което и да е друго бизнес събитие или обучение в сайта. 

Попитай за подробности на EventsPRO.bg@gmail.com.

(Офертата е валидна до 25 октомври 2018 г., а отстъпката при закупуването на следващото събитие може да бъде използвана до 31 ноември 2018 г.)


На българския пазар се предлагат все повече и по-разнообразни облачни услуги, ориентирани към различните изисквания на компании с различни мащаби и от различни индустрии. Същевременно корпоративните потребители са склонни да въведат облачни решения за все по-широк кръг от задачи. Освен сравнително стандартни процеси като маркетинг, продажби, обслужване на клиенти, в облака се изнасят и процеси, свързани с управление на човешките ресурси, управление на проекти, управление на вътрешни процеси и др.Заедно с това, в допълнение към ръста в облачните и управляваните услуги, аутсорсинга и клаудсорсинга, бумът в интернет на нещата (IoT) добива все по-големи размери.

Облачният компютинг е една от най-горещите технологии днес. Този бизнес модел не само че променя начина на предоставяне на ИТ услугите, които извървяха дълъгпътот чисто техническия аутсорсинг доклауд сорсинга, но представлява и важна предпоставка за развитието на технологии и бизнес модели като анализи на база големи данни, Интернет на нещата, сигурност, мобилност и редица други. Все повече Big Data системите се предоставят „като услуга“ върху облачна инфраструктура. Данните от огромен брой крайни устройства и сензори се събират и обработват, благодарение на облачния компютинг и аналитичнитеметоди, основанина Big Data, което прави възможно прилагането на нови, иновативни модели на бизнес поведение и управление. Според експерти връзката между облачните системи, свързаните устройства и управлението на големите данни е съществена и ако всичките са комбинирани по правилния начин, резултатът е впечатляващ. Какво е развитието на ИТ услугите, какви са моделите за тяхното прилагане, какво е настоящето и бъдещето на облака, IoT и големите данни и как бизнесът може да монетизира съвременните технологии?

Иновативната IoT технология превзема територии както в нашето ежедневие, така и в бизнес света и модерното производство. Къде сме ние на фона на световните тенденции ще покажем на националната конференция за облачни технологи My Success Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0 – тенденции и иновации в свързания свят.

Акценти на програмата:

• Технологиите, коrто променят бизнеса – ИТ облак, клаудсорсинг, големи данни, Интернет на Нещата
• Реализиране потенциала на облака – възможности и предизвикателства
• Управлявани услуги, аутсорсинг и клаудсорсинг
• Как да монетизирате новите бизнесмодели: ИТ услуги, облаци, IoT

Към кого е насочена конференцията?

Събитието е насочено към представители на индустриални и производствени предприятия в областта на тежката и леката промишленост, здравни заведения, държавни структури и организации, компании в областта на транспорта и логистиката, търговията и услугите, телекомуникациите, банки, финансови, застрахователни и пенсионни дружестваи др висши мениджъри (управители, изпълнителни директори, оперативни директори, финансови директори), държавни служители и експерти, ИТ директори, ИТ експерти, ръководители на проекти, одитори, консултанти.