IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

Приключило

4 - 6 Ное. 2016

Самоков

IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

Дата:

4 - 6 Ное. 2016, петък - неделя

Час:

17:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Рила , Самоков, Боровец

За контакти:

Даниела Радулова, +35929877422, E-Mail

За събитието

Целта на курса е задълбочаване на теоретичните познания и практически умения за коронарна морфология и физиология на пациентите с исхемична болест на сърцето, както и приложението в катетаризационната лаборатория на съвременните методи за оценка на пациентите за коронарна интервенция – интраваскуларен ултразвук (IVUS), частичен коронарен резерв (FFR), резерв на коронарния кръвоток (CFVR) и други инвазивни и неинвазивни диагностични методи.

В програмата на курса ще бъдат включени и лекции за неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и терапия на периоферно-съдовите заболявания.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 Основи на анатомията и физиологията на коронарното кръвоснабдяване
 Оценка на миокардната исхемия и показания за коронарна реваскуларизация
 Неинвазивни и инвазивни методи за оценка на коронарната атеросклероза
 Неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и лечение на периферно-
съдовите заболявания

Публикувано на 02 август