Обучение „ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове“

Приключило

21 май 2018

София

Обучение „ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове“

Дата:

21 май 2018, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, София, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Връзки:

ISO 13485:2016

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта на обучението е обучаемите да бъдат запознати с изискванията на стандарта ISO 13485. С цел по-добро разбиране на тези изисквания по време на обучението се дават примери за прилагане на изискванията на стандарта на практика в организациите.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за ръководители и специалисти, които са производители и доставчици на медицински продукти, компоненти, услуги и дистрибутори на медицински изделия и които са решили да хармонизират своята система за управление на качеството с нормативните изисквания за дейността чрез прилагането на изискванията на стандарта  ISO 13485. То е подходящо и за ръководители,  вътрешни одитори и сътрудници на организации, които имат внедрени и действащи системи за управление в съответствие с изискванията на стандарта ISO 13485

Обучаемите ще получат информация за изискванията на стандарта с коментари по тяхното практическо прилагане. Ще разберат основните ползи от внедряване на стандарта, свързани с:

удовлетворение на клиентите чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, както и на качеството, безопасността и нормативните изисквания;
намалени оперативни разходи чрез непрекъснато подобряване на процесите и в резултат на оперативната ефективност,
подобрени взаимоотношения със заинтересовани страни – включително служители, клиенти и доставчици;
постигане на пълно съответствие с нормативните изисквания и понижаване на риска от законови нарушения;
подобрено управление на риска чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продуктите и използване на техники за управление на риска;
повишаване на имиджа и конкурентно предимство

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Обучението протича под формата на лекционни занимания и дискусии по основни моменти от стандарта. По време на обучението се дават примери от практиката на обучителя и дискусии с аудиторията с цел обмяна на опит при практическото внедряване на системата и спазване на приложимите законови изисквания

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Публично
Фирмено
РАБОТЕН ЕЗИК

Български
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми