ИМИДЖ Академия

Дата:

24 - 25 мар. 2018, събота - неделя

Час:

10:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Мetropolitan Hotel Sofia , София, 64, Tsarigradsko shosse Blvd.

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Studio RE

За събитието

ИМИДЖ АКАДЕМИЯ организира на 24 и 25 март 2018 г. двудневни обучения за ключови комуникационни умения с благотворителна кауза в помощ на журналиста Станислав Буковалов

„УСПЕШЕН ГЛАС“

В този комплексен тренинг Радомира Михова ще ви даде базови умения за правилна говорна постановка, подобряване на артикулацията, дикцията, изказа, интонацията. Изчистване на диалект и правоговорни грешки. Ще преодолеете страха от говорене пред публика и ще се подготвите за убедителни медийни изяви. Гост лектор ще бъде Паулиана Новакова с авторския модул „Добър ден! Разговорът като общуване“.

„МЕДИИТЕ И ПУБЛИЧНАТА РЕЧ“

Майсторски клас на проф. Валери Тодоров

Изграждане на ключови комуникативни умения в публичната реч:
Какво трябва да знам.
Какво трябва да мога?
Какво искам да кажа.
Какво не бива да правя?
Как да изработя свой стил и поведение?
Лекции и тренинги.