Форум „Енергийна ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“

Приключило

16 - 17 май 2018

София

Форум „Енергийна ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“

Дата:

16 - 17 май 2018, сряда - четвъртък

Час:

08:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, Зала "Киев", София

За контакти:

Мая Мишева, 0884753358, E-Mail

Организатори:

DMI Events

За събитието

Форум с международно участие „Енергийна ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“ ще се проведе на 16 и 17 май 2018 г., в зала „Киев“ на парк-хотел „Москва“ – София.

Участниците във форума ще имат възможност:

  • Да се срещнат с най-добрите специалисти в областта на енергийната ефективност в България и да получите информация за възможностите за финансиране на проекти по Оперативните програми на ЕС.
  • Да се запознаят с директивите на ЕС, националните планове и програми, както и процеса по одит на европейските проекти.
  • Да поставят директно въпроси към представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и да научат първи най-важното за възможностите пред общините до края на програмния период.
  • Да научат кои са начините за изграждане на успешни партньорства между общините и бизнеса при изпълнение на проекти с прилагане на мерки за енергийна ефективност.
  • Да получат информация за добри практики при публично-частното партньорство, създаване на План за действие за устойчиво енергийно развитие, механизми за съфинансиране на проекти по енергийна ефективност.
  • Да получат информация за европейски практики и стратегии на регионално и местно равнище – успешни примери от Австрия и други държави. Австрийската енергийна агенция е водещ партньор на форума.