Обучение „Фирмата ми се разраства“

Приключило

7 март 2018

София

Обучение „Фирмата ми се разраства“

Дата:

7 март 2018, сряда

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, 0882606008, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

„Алфа Куолити“ споделя опита си като консултант на множество фирми, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма. При този преход са въведени строги формални механизми за управление на голяма фирма, но заедно с това са запазени човешките черти на директното управление, характерно за малката фирма

ТЕМАТИКА:

  • симптоми на изоставащ управленски модел;
  • организационната структура е само средство;
  • правилно позиционирани фирмени функции;
  • корени на съпротивата срещу промените;
  • грешните и верни подходи към управлението;
  • проектиране на системата за управление;
  • инструментът “Матрици на отговорностите”;
  • документиране на системата за управление.

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците