Етика и професионализъм – съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители – Exclusive ACCA MasterClass

Приключило

13 май 2018

София

Етика и професионализъм – съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители – Exclusive ACCA MasterClass

Дата:

13 май 2018, неделя

Час:

10:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education Ltd., Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. Шейново 7

За контакти:

Христина Христова, +359 887 492 126, E-Mail

Организатори:

MDV Professional Education

За събитието

Етика и професионализъм – съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители – Exclusive ACCA MasterClass

с Линкълн Майлс BA (Hons) FCCA FCMI FCIS (EN)

6 CPD точки

В този интерактивен еднодневен курс, Линкълн Майлс ще ви помогне да усъвършенствате професионални качества и умения от съществено значение за работното място, които ще ви помогнат успешно да покриете изискванията на новия ACCA Ethics and Professional Skills модул, и да се подготвите за кариерно развитие. Линкълн ще представи работни сценарии от реалния свят и ще разгледа съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители, за да ви помогне да развиете собствена стратегия за справяне с тях. Обучението акцентира върху уменията ви да:

 • идентифицирате етични дилеми и вземате етични решения
 • постигате целите си по ефективен начин
 • разглеждате проблеми и предлагате иновативни решения
 • анализирате и оценявате бизнес средата
 • откривате и предотвратявате измами и бизнес рискове
 • подготвяте отчети, отразяващи финансови и бизнес последици от промени в компанията
 • управлявате хора и комуникирате ефективно
 • определяте и оценявате възможни стратегии за растеж и развитие

 

Exclusive ACCA MasterClass – Ethics and Professional Skills

with Lincoln Miles, BA (Hons) FCCA FCMI FCIS (EN)

6 CPD points

In an interactive one-day course, Lincoln Miles will help you perfect a wide range of professional qualities and skills essential to the work place, that will help you successfully complete the new ACCA Ethics and Professional Skills module as well as prepare you for your career development as a trusted and confident professional accountant. He will focus your thinking on real world work scenarios, developing your understanding and helping you create your own strategy to approach the challenges presented. The course will boost your ability to:

 • identify ethical dilemmas and take ethical decisions
 • achieve your objectives in an efficient way
 • examine problems and provide innovative solutions
 • analyse and evaluate the business environment
 • detect and prevent frauds and business risks
 • prepare calculations and reports outlining the financial and business implications of any changes in the company
 • manage people and communicate with them in the most effective way
 • determine and evaluate possible strategies to take the business forward successfully