Еднодневно обучение „Дигитален маркетинг за HR професионалисти“

Приключило

9 юни 2018

София

Еднодневно обучение „Дигитален маркетинг за HR професионалисти“

Дата:

9 юни 2018, събота

Час:

09:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

HORIZONS Recruitment , office 2, София, 7 Hristo Smirnenski blvrd.

За контакти:

E-Mail

Организатори:

HORIZONS Recruitment

За събитието

HR Е НОВИЯТ МАРКЕТИНГ!

Преходът към изцяло дигитална среда налага нови подходи за подбор на персонал, не само променящи концепцията на дейността, но и използващи нови технологични средства за реализацията й.
Привличането и задържането на професионалисти, изграждането на добър корпоративен имидж, могат да се окажат предизвикателства за всеки опитен HR специалист, когато средствата за реализация на поставените цели са изцяло в технологична среда.

Дигиталният маркетинг е изключително динамично развиващо се направление на традиционния маркетинг. Стартират тенденции за усвояване на нови канали за маркетиране, валидни за всяка дейност в корпоративната среда. Подборът на персонал също е повлиян от технологичните новости, техниките на прилагане се подчиняват на нови правила, изискващи нови умения, креативно и същевременно алгоритмично мислене и подход.

Човешкият ресурс, като маркетингов канал, се превръщат в потенциал, чийто заряд предстои да се изследва и прилага в полза на организациите и тяхната стабилност.

Все по-голямото формализиране на HR маркетинга изисква задълбочени познания на дигиталната среда, професионално използване на стандартните дигитални и алтернативни маркетингови техники, за постигане на организационно здраве и устойчивост.

Създаването на корпоративна визия, ориентирана към поведението на служителите и използването на човешкия ресурс като канал за продажби, превръща HR дейностите в нов маркетингов подход.
Активното използване на подобни алтернативи изисква множество дигитални маркетингови дейности, регулярно прилагани към ежедневната фирмена активност, дългосрочно планиране, мониторинг и анализ на резултатите.

Какво ще научите?

Нови концепции и подходи на прилагане на HR дигитален маркетинг
Оптимизиране на социално корпоративното представяне
Насоки за създаване на краткосрочна и дългосрочна HR дигитална стратегия, ориентирана към вашите корпоративни цели и нужди

За кого е подходящо обучението?

Практикуващи HR специалисти, HR мениджъри, консултанти по подбор, специалисти по Employer Branding и комуникации

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО. ОСНОВНИ МОДУЛИ:

Дигитален Маркетинг и HR – концепции и въведение
Дигитални маркетингови подходи за привличане на служители
Алтернативни канали за подбор. Дистанционни служители
Фирмен уеб сайт, управление на съдържание и оптимизация. Концепцията Employer Branding.
Управление на Социално корпоративно представяне, Social Listening, Онлайн Репутация. HR дигитална стратегия.