Семинар „Дуалното обучение – предизвикателство пред бизнеса и образователните институции“

Приключило

12 септември 2019

София

Семинар „Дуалното обучение – предизвикателство пред бизнеса и образователните институции“

Дата:

12 септември 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, сграда А, ет. 3, Конферентната зала на ГБИТК, София

За контакти:

Елинка Рашкова, 02 974 17 79 , 0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Германо-Българската индустриално-търговска камара и „РААБЕ България“ най-сърдечно Ви канят на семинар:

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

12.09.2019 г., София в конферентната зала на ГБИТК, „Интерпред – СТЦ София“, сграда А, ет. 3, бул. „Драган Цанков“ 36.

Програма на събитието: 

8.30–9.00 ч. Регистрация на участниците
9.00–10.30 ч. Сключване на договор между училището и предприятието – особености, клаузи, условия. Уведомяване на Инспекцията по труда и получаване на разрешения за прием на работа на лица от 16 до 18 години – документи и стъпки. Обучение на наставниците. Права и задължения на наставниците. Здравословни и безопасни условия на труд: видове инструктажи и обучение по ЗБУТ на обучаваните лица, работно и предпазно облекло.
10.30–11.00 ч. Кафе пауза
11.00–12.30 ч. Сключване на договор (примерен) с наставниците, назначаване, заповед, работно време, право на отпуск, почивка, дисциплинарна и имуществена отговорност на наставника; прекратяване на договор, обезщетения. Сключване на договор (примерен) с обучаваните лица, назначаване,  заповед, работно време, право на отпуск, почивка, какво могат да подписват лицата и какво техните родители/ настойници; трудово досие при договор за дуално обучение; дисциплинарна и имуществена отговорност на обучаваните лица; прекратяване на договор, обезщетения.
12.30–13.30 ч. Обяд
13.30–15.00 ч. Подаване на уведомление в НАП за сключените договори с наставниците, Осигуряване на лица с договор за дуално обучение. Парични обезщетения и помощи – общо заболяване и майчинство: отчитане и подаване в НОИ. Изплащане на възнаграждения на обучаваните лица и ЗДДФЛ на лица с договор за дуално обучение. Социални придобивки при договор за дуално обучение и тяхното облагане. Заплащане, допълнителни бонуси и възнаграждение на наставниците.
15.00–15.30 ч. Кафе пауза
15.30–17.00 ч. Германската система за обучение на обучители/наставници в България. Добри практики в дуалното обучение. Място и роля на ГБИТК като партньор в дуалното обучение в България
17:00 ч. Оценка и раздаване на сертификати

Лектори:

Теодора Дичева – дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Юрист, експерт по трудово право.
Величка Микова – юрист, експерт по трудово право
Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигуряване с дългогодишен опит в НОИ и НАП
Кармен Вранчев – мениджър „Дуално обучение“, ГБИТК

Такса за участие:

За членове на ГБИТК – 190 лв. без вкл. ДДС.

За нечленове – 220 лв. без вкл. ДДС, с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, работен обяд – тип сандвич, сертификат (без квалификационни кредити) за преминато обучение.

За заявка, последвайте линка:

https://bulgarien.ahk.de/bg/events/seminar-duale-berufsausbildung-herausforderungen-fuer-unternehmen-und-bildungseinrichtungen/