China-CEEC Inter – Bank Association Meetings SOFIA 2018

Приключило

6 - 8 юли 2018

София

China-CEEC Inter – Bank Association Meetings SOFIA 2018

Дата:

6 - 8 юли 2018, петък - неделя

Час:

09:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Предстои уточняване, София

За контакти:

http://www.bbr.bg/bg/contacts

За събитието

Българската банка за развитие ще бъде домакин на първата международна среща за многостранното финансово сътрудничество в рамките на механизма 16+1.

По време на събитието в София ще бъдат подготвени и приети Програма за сътрудничество за периода 2018-2020г. и Споразумение за сътрудничество за изграждане на капацитет и споделяне на опит между банките-членове. Асоциацията е платформа за многостранно сътрудничество в областта на финансирането на проекти, при което се спазват принципите на независимост в операциите, вземането на решения и поемането на риск.

Сътрудничеството в рамките на Междубанковата асоциация на страните от Китай и ЦИЕ ще позволи на ББР да разшири инструментите си чрез участие във финансирането на публични и публично-частни инфраструктурни проекти с национално и регионално значение.

По време на срещата в София се очаква между Българската банка за развитие и Китайската банка за развитие да се подпише и двустранно споразумение за сътрудничество през следващите пет години. В рамките на досегашното партньорство между двете финансови институции, започнало през 2009 г., Китайската банка за развитие е предоставила на ББР два заема на стойност съответно 5 милиона и 80 милиона евро, които се използват за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, както и за кредитни линии на български предприятия.

Посоченият час е ориентировъчен.

Публикувано на 03 юли