БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС

Приключило

4 юли 2017

София

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС

Дата:

4 юли 2017, вторник

Час:

09:00 - 14:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

По време на БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз ще научите как да печелите и управлявате проекти за някои от най-популярните европейски финансиращи процедури като ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП, LIFE и др.

Специално внимание ще бъде отделено на инструменти за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия в сектора на иновации, селско стопанство и образование.

Директните програми за финансиране на ЕС са точно и ясно формулирани, със сериозни бюджети и с традиции в подкрепата на малките и средни предприятия, и бизнеса.

Милица Николаева ще ви запознае с ползите за бизнеса от програмата ERASMUS+

Милица по-светлаМилица

Публикувано на 23 юни

Темата на Румяна Велинова е: "Кои са правилните ориентири в общата картина на европейското финансиране: Как да разположим бизнес идеите си в стратегическата рамка на централизираните програми на ЕС?"

R. VelinovaРумяна Велинова е

Публикувано на 23 юни

Д-р Никола Христович ще говори за "Програма Хоризонт 2020, Инструмент за МСП" по време на БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС, 4.07.2017 г.

MGA_4285aaД-р Никола Христович

Публикувано на 23 юни