Обучение „ПОДБОР и УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Дата:

22 февруари 2019, петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

зала ЛЕКТИКА, София

За контакти:

Кремена Дачова, 0898406505, E-Mail

Организатори:

Лектика консулт

За събитието

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БИЗНЕСА е  структурирана програма от 6 модула –  практически семинари  за Управители и мениджъри  от малки и средни компании.

Човешкият ресурс е „свеж продукт“! Срокът му на годност зависи в значителна степен от условията за съхранение. Не са познати консерванти за запазването на този продукт! Той е от първостепенна важност и се търси всеки ден. Търсенето към настоящия момент надвишава предлагането, не само в количествени, но и в качествени параметри!

Семинарите от Програмата „ПЕРСПЕКТИВИ за бизнеса“,  ще са полезни за Вас ако:

–        Имате собствен бизнес!

–        Управлявате малка компания?…

–        Решавате всекидневно големи въпроси?

–        Дилемата пред  вас е….или….или?!

Ще получите отговори на  множество въпроси –  касаещи ситуацията  да се справите с бизнеса си в български  условия по време на продължаваща или задълбочаваща се криза и определящи възможността да изведете бизнеса си от поведението – <оцеляване> към  ситуацията  <утвърждаване и развитие>..

Модулите се провеждат по един на месец.                                                       Общата продължителност на програмата е 6 месеца. Продължителността  на един модул –   8 учебни часа. 

Защо да изберете семинарите от Програмата „Перспектива за малкия бизнес“

  • Защото УСПЕХЪТ Е ИЗБОР!
  • Защото УСПЕХЪТ е поредица от избори!
  • Защото познания, които не се упражняват –     не се увеличават и затвърждават!
  • Защото сте си поставили високи жизнени и бизнес цели!
  • Защото нищо различно от най-доброто не е достатъчно за Вас!…
  • Защото………вие най-добре знаете какво е вашето <защото>…