20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019

Приключило

7 март 2019

София

20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019

Дата:

7 март 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 16:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

International Business School, зала Универсум, София, улица "Винсент ван Гог" 7

Връзки:

ICT Media

За контакти:

02/ 461 54 21, E-Mail

Организатори:

ICT Media, ISACA Sofia Chapter

За събитието

20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019
„Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ “
7 март 2019г., International Business School, зала Универсум, улица „Винсент ван Гог“ 7

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България

Със съдействието на: Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Държавна агенция „Електронно управление“, Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Двадесетата юбилейна конференция по е-Управление ще постави акцент върху е-Управлението на национално и европейско ниво. Ще бъдат представени добри практики при оптимизация и интеграция на системи, регистри и платформи, използвани с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и иновации, имплементирани в различните звена на правителствения сектор като фактор за устойчиво развитие.

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.